Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

grosz
grosz
0671 ea00 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaincentive incentive
grosz
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie sama każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
Reposted fromzabka zabka viamayamar mayamar

April 12 2017

2968 47cb
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viatwice twice
6828 31f2 500
Reposted fromarixatos arixatos viamayamar mayamar

April 05 2017

grosz
5748 bb0f 500
Reposted fromEllaElla EllaElla viaincentive incentive
grosz
2887 a83a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
grosz
Obumierasz, gdy na nic nie czekasz.
Żyjesz, dopóki dążysz.
— Agnieszka Bieńkowska (CocaineGirl.soup.io)
Reposted fromin-flagranti in-flagranti viaincentive incentive
grosz
4705 d1dd
Reposted frompierdolony pierdolony viaincentive incentive

April 04 2017

9804 2456 500

michaelaedm:

I feel personally attacked

Reposted fromitslikerufus itslikerufus viatwice twice
grosz
Reposted fromoll oll viaincentive incentive
0775 1ecc 500

messbyaccident:

Getting new job when you are an introvert.

Reposted fromsubtlefire subtlefire viamayamar mayamar

March 23 2017

7555 d689 500

yuropyon:

And yet.

Reposted fromongaku88 ongaku88 viatwice twice

March 22 2017

0536 e09c 500
Reposted fromerial erial
0533 ac05 500
Reposted fromerial erial
0532 4310 500
Reposted fromerial erial
grosz
Boję się.
Boję się, że nie zdążę. 
Że nagle okaże się, że wszystko się skończyło. 
— Marcin Świetlicki
grosz
1020 a097
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl